Home mycie silników
Po okresie eksploatacji samochodu, jedną z zalecanych czynności eksploatacyjnych jest mycie silnika, w celu usunięcia błota, zanieczyszczeń chemicznych oraz oceny jego stanu technicznego (zlokalizowanie ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych, ocena stanu połączeń elastycznych, mocowania silnika i osprzętu).
 
Czynności te najlepiej zlecić profesjonalnej myjni ręcznej, która dysponuje odpowiednio przeszkolonym personelem, posiada niezbędne środki i sprzęt do wykonania podobnych usług, a jednocześnie spełnia warunki ustawy o ochronie środowiska i utylizacji środków niebezpiecznych. W takim wypadku możemy się spodziewać, że usługa zostanie wykonana profesjonalnie, szybko i za relatywnie niską cenę.

Myjnia ręczna Auto SPA:
- odpowiednio przygotowuje i zabezpiecza miejsce wykonywania czynności przed przedostawaniem się środka myjącego i innych substancji bezpośrednio do gleby,
- nie dokonuje czynności mycia na pracującym lub gorącym silniku,
- do mycia silnika używa środka myjącego posiadającego wymagane atesty, w zależności od rodzaju materiału, z którego wykonano silnik i jego osprzęt,
- przygotowuje roztwór środka myjącego zgodnie z zaleceniami producenta,
- odpowiednio zabezpiecza przed działaniem środka myjącego osprzęt elektroniczny, elektryczny oraz inne elementy wrażliwe na jego działanie,
- po myciu dokładnie osusza wszystkie elementy silnika strumieniem sprężonego powietrza.